Сертификатты тоқтата тұру, күшін жою немесе сертификаттау облысын қысқарту

БІЗГЕ СЕНЕДІ

өз салаларындағы жетекші компаниялар, соның ішінде Fortune Global 500 тізімінен

Нұсқаулықтан үзінді

Сертификаттың қолданылуын тоқтата тұру, күшін жою немесе сертификаттау аймағын қысқарту

5.11 сертификаттың қолданылуын тоқтата тұру, сертификаттың күшін жою немесе сертификаттау саласын қысқарту

5.11.1 сертификаттың қолданылуы мынадай жағдайларда тоқтатыла тұрады:

  • сертификатталған менеджмент жүйесі сертификаттау талаптарын, соның ішінде менеджмент жүйесінің тиімділігіне қойылатын талаптарды үнемі немесе елеулі түрде бұзды;
  • сертификатталған Тапсырыс беруші белгіленген жиілікке сәйкес инспекциялық немесе қайта сертификаттау аудитін жүргізуге мүмкіндік бермейді;
  • сертификатталған Тапсырыс беруші өз еркімен тоқтата тұруды сұрады.

Сертификаттың қолданылуын тоқтатқан кезде Тапсырыс берушінің сапа менеджменті жүйесі уақытша жарамсыз болады. Сәйкестік сертификатының қолданылуын тоқтата тұру туралы ақпарат Тапсырыс берушіге жеткізіледі.

Тоқтата тұру туралы ақпарат “САПА ИНТЕРСИСТЕМ” ЖШС веб-сайтында жарияланады (www.sapaiskz.com).

5.11.2 егер сәйкестік сертификатының қолданылуын тоқтата тұруға әкеп соққан сәйкессіздіктер белгіленген мерзімде жойылмаса, СМ ОПС ФСМ-28-16 нысаны бойынша сертификаттың қолданылуын жою туралы немесе ФСМ-28-17 нысаны бойынша сертификаттау саласын қысқарту туралы шешім қабылдайды және оны тапсырыс берушінің назарына жеткізеді.

Шешімді аудитке қатыспаған бас директор немесе уәкілетті тұлға қабылдайды.

Сертификаттың қолданылуын тоқтата тұру мерзімі – алты ай.

5.11.3 сертификаттау саласын қысқартуға негіз болып табылады:

  • шығарылатын өнім түрін немесе өнімнің өмірлік циклінің сатыларын көрсете отырып, сертификат ұстаушының өтініш-хаты;
  • инспекциялық аудит, қайта сертификаттау нәтижелері, сертификаттау кезінде қойылатын талаптардың орындалуына әсер етуі мүмкін ұйымның МЖ-дегі өзгерістер туралы ақпарат алу.

СРО сертификатын ұстаушының өтініш-хаты негізінде СМ ФСМ-28-17 нысаны бойынша сертификаттау саласын қысқарту туралы шешім қабылдайды және оны Тапсырыс берушіге жеткізеді.

Тапсырыс беруші сертификаттау саласының қандай да бір бөліктеріне қойылатын талаптардың сақталуын бірнеше рет немесе елеулі түрде бұзған кезде, ОПС белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін бөліктерді қоспағанда, Тапсырыс берушінің сертификаттау саласын қысқартады.

СРО мж бастамасы бойынша сертификаттау саласын қысқарту туралы ұсынымдар еркін нысандағы акт түрінде ресімделеді, актінің бір данасы Тапсырыс берушіге беріледі.

Тапсырыс берушіні сертификаттау саласын қысқарту туралы шешімді “САПА ИНТЕРСИСТЕМ” ЖШС Бас директоры – мж СРО басшысы немесе бұйрықпен тағайындалған уәкілетті тұлға қабылдайды.

Қабылданған шешім негізінде қолданыстағы сәйкестік сертификатының орнына қысқартылған сертификаттау саласы бар жаңасы ресімделеді. Бұл ретте сәйкестік сертификатының нөмірі мен қолданылу мерзімі сақталады, ал берілген күні сертификаттау саласын қысқарту туралы шешім қабылданған күнмен сәйкес келеді.

Алдыңғы сәйкестік сертификатын қараңыз жарамсыз болып саналады.

Сертификаттау саласындағы кез-келген осындай қысқарту сертификаттау үшін қолданылатын стандарттың талаптарына сәйкес келуі керек.

5.11.4 ДП-СМ-10 сәйкес сертификаттау шартына тапсырыс беруші тарапынан сертификаттың қолданысы тоқтатылған жағдайда Тапсырыс беруші менеджмент жүйесін сертификаттауға сілтемелерден бас тартатыны, ал сертификаттың қолданысының күшін жою туралы хабарлама алған жағдайда – өзінің сертификатталған мәртебесіне кез келген сілтемелері бар барлық жарнамалық материалдарды пайдалануды тоқтататыны туралы міндеттеме енгізіледі.

5.11.5 кез келген Тараптың сұранысы бойынша см Тапсырыс берушінің сапа менеджменті жүйесінің сертификаттау мәртебесіне қатысты нақты мәліметтер береді: “сертификаттың қолданылуы тоқтатылды”, “сертификаттың күші жойылды”, “сертификаттау саласы қысқартылды”

0 +
іске асырылған жобалар
0 +
тәжірибелі бейінді мамандар
0 +
заманауи жабдықтар

БІЗ ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕЙМІЗ

Сіздің өтінішіңіз

Бізге өтініміңізді жіберіңіз, сонда біздің менеджер Сізбен байланысады, барлық мәселелер бойынша кеңес береді және Сіздің өтінішіңізді қабылдайды.
Direction Arrows
Қадам 1

Құжаттама

Жұмыстарды жүргізу үшін барлық қажетті құжаттарды жинау қажет болады.
Direction Arrows
Қадам 2

Жұмыс

Сіздің өтінішіңізге байланысты біз барлық қажетті жұмыстарды орындаймыз.
Direction Arrows
Қадам 3

Сертификат

Өтініміңіз бойынша Сізге дайын Сертификат береміз.
Direction Arrows
Қадам 4