Апелляциялар мен шағымдар

БІЗГЕ СЕНЕДІ

өз салаларындағы жетекші компаниялар, соның ішінде Fortune Global 500 тізімінен

Нұсқаулықтан үзінді

Шағымдар мен апелляцияларды беру және қарау тәртібі

4.1.1 өтініш беруші СРО қабылдаған шешімге наразылық білдіруі немесе оның қызметіне наразылық білдіруі мүмкін. Ол үшін ол СРО шағымдары мен апелляцияларын қарау жөніндегі комиссияға (бұдан әрі – комиссия) жазбаша түрде шағым немесе апелляция беруге тиіс.

4.1.2 келіп түскен шағымдар мен апелляцияларды қарауды Комиссия ҚР СТ 3.10 және осы Нұсқаулыққа сәйкес жүргізеді.

4.1.3 Комиссия Бас директордың бұйрығымен құрылады.

4.1.4 комиссия мүшелерінің саны кемінде 3 адам болуы тиіс, комиссия құрамының жұп саны кезінде төрағаның дауысы шешуші болып табылады. Шешімді осы Тапсырыс берушіні сертификаттауға байланысты сәйкестікті растау жөніндегі бастапқы іс-шараларға қатыспаған және шағым немесе апелляция нысанасына қатысы жоқ адамдар қабылдайды.

4.1.5 апелляция бойынша қарастыру, зерделеу және шешім қабылдау апелляцияға қатысты қандай да бір кемсітушілік әрекеттерге әкеп соқтырмайды.

4.1.6 шағымдар мен апелляцияларды қараудың негізгі принциптері:

  • өтініш берушілердің құқықтары мен заңды мүдделерін сақтау кепілдіктері;
  • қарау кезінде бюрократия мен әуре-сарсаңның көрінуіне жол бермеу;
  • шағымдар мен өтініштер бойынша тиімді шешім қабылдау.

4.1.7 шағым немесе апелляция қабылданған шешім туралы хабарламаны алған күннен бастап күнтізбелік 30 күннен кешіктірілмей СРО-ға жіберіледі. Тегі, Аты, Әкесінің аты көрсетілмеген, қолы жоқ, сондай-ақ мәселенің мәні баяндалмаған анонимді түрде берілген өтініш берушілердің шағымдары мен апелляциялары қарауға жатпайды.

Шағым немесе апелляция беру СРО қабылдаған шешімдерді тоқтата тұрмайды.

4.2 апелляцияны қарау рәсімі

4.2.1 өтініш беруші комиссияға жазбаша түрде берген шағым немесе апелляция кіріс хат-хабарларды есепке алу журналында тіркеледі, содан кейін Комиссия хатшысына беріледі. Апелляцияны алу жазбаша түрде расталады.

4.2.2 СРО, шағым немесе апелляция алғаннан кейін, оларды тексеру үшін барлық қажетті ақпаратты жинауға және тексеруге жауапты.

Шағымды немесе апелляцияны қарау кезінде өтініш беруші комиссияға мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс:

  • еркін нысандағы шағым немесе апелляция (өтініш берушінің атауын, оның орналасқан жерін, нақты пошталық мекенжайын, шығыс нөмірі мен күнін, органның іс-әрекеттеріне шағымдану немесе апелляция мәнін, даудың мәні бойынша нақты тұжырымдалған талаптарды көрсете отырып);
  • өтініш беруші, сынақ зертханасы (орталығы) және (немесе) сәйкестікті растау жөніндегі орган арасындағы даулы мәселе бойынша хат алмасу;
  • Өнімді сынау хаттамасы;
  • өндіріске арналған техникалық құжаттама (қажет болған жағдайда) және басқа да құжаттар.

4.2.3 шағымды алған кезде ЖШС шағымның өзі жауапты болатын сертификаттау жөніндегі қызметпен байланысты екендігіне көз жеткізуі тиіс және егер ол байланысты болса, онда бұл шағым қаралуы тиіс. Егер шағым сертификатталған Тапсырыс берушіге қатысты болса, онда оны қарау кезінде сертификатталған менеджмент жүйесінің тиімділігі бағаланады.

4.2.4 шағымдар мен апелляцияларды комиссия мерзімінде қарайды:

  • қосымша зерделеуді және тексеруді талап етпейтін шешімдер келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 15 күннен аспайтын мерзімде қаралады және олар бойынша қабылданады;
  • қосымша зерделеуді талап ететіндер келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 30 күннен аспайтын мерзімде қаралады және олар бойынша шешімдер қабылданады.

Егер қарау мерзімі 5 күнтізбелік күннен асса, өтініш берушіге шағымдар мен апелляцияларды қарау жөніндегі жұмыстардың барысы мен нәтижелері бойынша ақпарат беріледі.

Сертификатталған Тапсырыс берушіге оған қатысты кез келген шағым екі жұмыс күні ішінде қарауға беріледі.

Ақпарат беру және орындалу мерзімін бақылау Комиссия хатшысына жүктеледі.

4.2.5 шағымдар мен апелляцияларға жауаптар мазмұны бойынша мемлекеттік немесе орыс тілдерінде негізделген және дәлелді болуға, қабылданған шешімге шағымдану құқығын түсіндіре отырып, өтініш берушінің дәлелдерін теріске шығаратын немесе растайтын нақты фактілерді қамтуға тиіс.

Егер қабылданған шешімге күнтізбелік 30 күн ішінде Тараптардың ешқайсысынан қарсылықтар түспесе, ол қабылданды деп есептеледі.

4.2.6 шағымдарды немесе апелляцияларды қарау кезінде комиссия шағым берушіге қатысты да, оның мазмұнына қатысты да коммерциялық құпияны білдіретін мәліметтердің құпиялылығын сақтау үшін шаралар қабылдайды. Шағымның немесе апелляцияның нысанасын және оларды қарау нәтижелерін жария ету қажеттілігі және бұл жария ету дәрежесі

Тапсырыс берушімен және шағым берушімен бірлесіп айқындалады.

Шағымдар немесе апелляциялар бойынша шешім дауыс беру арқылы қабылданады және Комиссияның барлық мүшелері қол қоятын хаттамаға енгізіледі.

4.2.7 апелляцияны қарау күні туралы мүдделі тараптарды комиссия хатшысы алдын ала жазбаша түрде хабардар етеді.

4.2.8 мүдделі тараптардың әрқайсысы апелляциялық комиссияның отырысында тыңдалуға және комиссияға түсініктеме беру үшін қаралатын мәселеде Құзыретті сарапшы-аудиторды шақыруға құқылы.

4.2.9 комиссия отырысының хаттамасын комиссия хатшысы ресімдейді.

СРО қызметінде кез келген сәйкессіздіктердің болуы туралы қорытындыларды қамтитын комиссияның шешімдерін СРО басшылығы қарайды, қажетті түзету/алдын алу әрекеттері әзірленеді. Түзету/алдын алу іс-әрекеттерін орындау жөніндегі ақпарат өтініш берушіге өтініш келіп түскен сәттен бастап 6 айдан кешіктірілмей жіберіледі.

Тиісті шешім қабылданған сертификатталған компанияның қызметінде анықталған кез келген сәйкессіздіктер сертификаттау рәсімдеріне сәйкес қаралады.

4.2.10 комиссия отырыс өткізілгеннен кейін бір апта ішінде комиссия хатшысының күні мен шығыс нөмірін тіркей отырып, өтініш берушіге өз шешімін жазбаша түрде хабарлайды. Егер бұл шешімге бір ай ішінде Тараптардың қарсылықтары түспесе, ол қабылданды деп есептеледі.

4.2.11 өтініш беруші сәйкестікті растау жөніндегі орган комиссиясының шешімімен келіспеген жағдайда, ол аккредиттеу жөніндегі органның шағымдары мен апелляциялары жөніндегі апелляциялық комиссияға, содан кейін қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда – Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің шағымдары мен апелляциялары жөніндегі комиссияға жүгінуге құқылы.

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің комиссиясы қабылдаған шешімге Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сотқа шағым жасалуы мүмкін.

4.2.12 барлық апелляциялар, шағымдар және даулы жағдайлар туралы құжаттама журналда тіркеледі және СРО-да үш жыл бойы сақталады.

 

0 +
іске асырылған жобалар
0 +
тәжірибелі бейінді мамандар
0 +
заманауи жабдықтар

БІЗ ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕЙМІЗ

Сіздің өтінішіңіз

Бізге өтініміңізді жіберіңіз, сонда біздің менеджер Сізбен байланысады, барлық мәселелер бойынша кеңес береді және Сіздің өтінішіңізді қабылдайды.
Direction Arrows
Қадам 1

Құжаттама

Жұмыстарды жүргізу үшін барлық қажетті құжаттарды жинау қажет болады.
Direction Arrows
Қадам 2

Жұмыс

Сіздің өтінішіңізге байланысты біз барлық қажетті жұмыстарды орындаймыз.
Direction Arrows
Қадам 3

Сертификат

Өтініміңіз бойынша Сізге дайын Сертификат береміз.
Direction Arrows
Қадам 4